| หน้าหลัก | สพป.ตาก เขต 1 | บุคลากร | กระดานข่าว | อ.ก.ค.ศ. | ผู้บริหารการศึกษา | ผู้บริหารสถานศึกษา |


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณ๊ที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560
ประกาศ กศจ. รายชื่อผู้มีสิทธิ ห้องสอบ | 1 - 10 | 11 - 20 | 20 - 27 | รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบ
แผนที่สนามสอบโรงเรียนตากสินราชานุสรณ| กำหนดการคัดเลือก | ข้อปฏิบัติผู้เข้าสอบ | ** แผนผังห้องสอบจะแจ้งอีกครั้ง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ประกาศรับสมัคร | กำหนดการคัดเลือก | วุฒิวิชาเอก | หลักสูตร | องค์ประกอบการประเมินประวัติและผลงานฯ | หนังสือ สพฐ. |
ใบสมัคร | หนังสือรับรอง| แบบรายงานประวัติ ตามใบสมัครข้อ 7| แบบรายงานประวัติและผลงานตามองค์ประกอบ สพฐ. |

..............................................................................................................................................................................
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2) ให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ |คลิก|
หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สายงานการสอนใหม่
หนังสือแจ้ง ร.ร. หลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. หนังสือ สพฐ. -ปฏิทินและองค์ประกอบการย้าย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 คำสั่งกระทรวงการคลัง แบบคำร้องขอย้าย
ประกาศผลการคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กศจ.ตาก
ประกาศ กศจ. ผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ประกาศ กศจ. ลงวันที่ 9 ธ.ค. 59)
ทั้งนี้ ให้ไปรายงานตัวเข้ารับการพัฒนา ในวันที่ 12 ธ.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น. เพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศ | กำหนดการ |
ประกาศ กศจ. ยกเลิกประกาศ กศจ. ลงวันที่ 6 ธ.ค. 59


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กศจ.ตาก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ ระเบียบผู้เข้าสอบ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กศจ.ตาก
ประกาศรับสมัคร ใบสมัค แบบสรุปผลคะแนนการประเมินพฤติกรร
กำหนดการคัดเลือก ตามรางสอบ รายละเอียดตัวชี้วัด องค์ประกอบการประเมินฯ ที่ สพฐ. กำหนด
หลักสูตรการคัดเลือก หนังสือ สพฐ. เกี่ยวกับการคัดเลือก

..............................................................................................................................................................................
เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได | คลิก |
..............................................................................................................................................................................

ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ |คลิก|
..............................................................................................................................................................................
ประกาศผลสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 (กศจ.ตาก)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559
ประกาศรายละเอียดการดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของ อ.ก.ค.ศ.ฯ มาจัดทำเป็นบัญชี กศจ.ตาก
แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ของ กศจ.ตา(วิชาเอกภาษาอังกฤษ และอุตสาหกรรมศิลป์) 
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีในการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ของ กศจ.ตา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อจัดลำำดับเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ของ กศจ.ตาก
ประกาศ กศจ.ตาก หนังสือแจ้งสอบถามความสมัครใจ
แจ้งผู้สอบแข่งขันได้ เอกวิทยาศาสตร์ ปฐมวัยศึกษา คอมพิวเตอร
เรียกบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 3 อัตรา รายงานตัว 30 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลือนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ว13/2556)
สพป.ตาก เขต 1 สพป.ตาก เขต 2 สพม. เขต 38
เรียกบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย 22 อัตรา รายงานตัว 16 พ.ค. 59
รายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับการพิจารณาย้ายฯ ตามมติ กศจ.ตาก ครั้งที่ 2/2559
          
..............................................................................................................................................................................

ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.ตาก เขต 1
     ประกาศผลการคัดเลือก   ให้ผู้ได้รับคัดเลือก ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเข้ารับบรรจุและแต่งตั้ง วันที่ 14 ธ.ค. 58 ณ สพป.ตาก เขต 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.ตาก เขต 1
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก  กำหนดการคัดเลือกและตารางสอบคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.ตาก เขต 1
     ประกาศรับสมัคร   กำหนดการคัดเลือก กลุ่มวิชาที่รับสมัคร หลักสูตร หนังสือ สพฐ.กำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด
     ใบสมัคร แบบระยะเ้วลางาน แบบหนังสือรับรอง แบบงบหน้าเอกสารประเมินประวัติและผลงาน สรุปเอกสารที่ต้องนำมาสมัคร

..............................................................................................................................................................................
แจ้งผู้ที่ขอดูผลสอบทางไปรษณีย์ขอให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ดูผลคะแนน ดังนี้
        1. แบบคำขอดูข้อมูลข่าวสาร 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 3. สำเนาบัตรประจำตัวสอบ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

        4. ซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง
ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ตาก เขต 1
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 (การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ)
     ภาษาไทย คณิตศาสตรภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตรปฐมวัยศึกษา
      ให้ผู้สอบแข่งขันได้ ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งฯ ในวันที่ 2 พ.ย. 58 ณ ห้องประชุมดอกเสี้ยว สพป.ตาก เขต 1
     (รายละเอียดเพิ่มเติม)
..............................................................................................................................................................................
         <<< อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง >>>>


ระเบียบ หลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคล

มอบอำนาจการอนุมัติเดินทางไปราชการ
หนังสือ ก.ค.ศ.ว17/2552 ลว. 30 กันยายน 2552 หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2552
)

แนวปฏิบัติการย้ายข้าราชการคร
ู (ปฏิบัติงานการสอน)    
ระเบียบ ก.ค.ศ. (2559)    แบบคำร้องขอย้าย
      
| ประกาศ สพป.ตาก เขต 1 เรื่อง แนวปฏิบัติและองค์ประกอบการพิจารณาย้ายฯ ตำแหน่งครู |
หลักเกณฑ์การย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
แนวปฏิบัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  
ระเบียบ ก.ค.ศ. 1 - 2  
     
เกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดตาก หนังสือแจ้ง
      เกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในจังหวัดตาก
      |คำร้องขอย้าย |
แบบความเห็นกรรมการสถานศึกษา |

ครูผู้ช่วย

หลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
         และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว
18/2557)

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
        และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (ว 16/2557)

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

พนักงานราชการ
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ
หลักเกณฑ์การเลือกสรรพนักงานราชการฯ และสัญญาจ้าง พ.ศ. 2552
เครืองแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
คู่มือการเลือกสรรพนักงานราชการ | สารบัญ | คู่มือ | คำสั่งมอบอำนาจ |
ตัวอย่างประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ
       (ประกาศก่อนรับสมัครไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ รับสมัคร 5 วันทำการ)
การประเมินพนักงานราชการ | คำอธิบาย |
สัญญาจ้างพนักงานราชการ
แบบคำสั่งอนุญาตให้พนักงานราชการลาออก

ครูอัตราจ้าง

แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชัั่วคราว สังกัด สพฐ.
ระเบียบการคัดเลือกครูอัตราจ้าง ยกเลิก
การจ้าง การอนุญาตให้ลาออก ต้องอ้างคำสั่งมอบอำนาจ สพฐ. (ใหม่) ด้วย | คำสั่ง สพฐ. มอบอำนาจการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ยกเลิก
ตัวอย่างคำสั่งจ้าง บัญชีแนบท้ายคำสั่ง
สัญญาจ้างครูอัตราจ้าง
ตัวอย่างประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (ปรับได้ตามความเหมาะสมครับ)

รูปแบบคำสั่งอนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก
การดำเนินการประเมินลูกจ้างชั่วคราว หนังสือแจ้ง แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน
แบบประเมินธุรการโรงเรียน | คำสั่ง สพฐ. | หนังสือแจ้ง   
แบบลาออกธุรการโรงเรียน แบบสัญญาจ้างธุรการโรงเรียน
กรณีโรงเรียนเดียว กรณีกลุ่มโรงเรียน

ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ตัวอย่างสัญญาจ้าง
..............................................................................................................................................................................

ค้นหาข้อมูลในเว็บ กลุ่มบริหารงานบุคคล
Loading
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การออกหนังสือรับรอง


รวม link | สพร. | สพฐ. | ก.ค.ศ. |คุรุสภา |
|ครูบ้านนอก| ครูไทย |ไทยรัฐ |เดลินิวส์|ผู้จัดการ|
|google| ก.พ. |


ระเบียบ กฎหมาย หนังสือมอบอำนาจ
การปรับอัตราค้าจ้างลูกจ้างประจำขอส่วนราชการแบบเอกสารสำคัญ
แบบขอรับการพัฒนาก่่อนแต่งตั้งให้มี
     หรือเลื่อนวิทยฐานะฯ

หนังสือแสดงเจตนาฯ ผู้รับเงินช่วยพิเศษฯ
หนังสือแสดงเจตนาฯ ผู้รับบำเหน็จตกทอด
หนังสือนำ
      แบบรายงานการศึกษาต่อภายในประเทศ       ภาคนอกเวลา โดยไม่ใช้เวลาราชการฯ
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น (ก.ค.ศ. ว7/54)
แบบประเมินประกอบการเลื่อนขั้นฯ
      ผู้บริหารสถานศึกษา
      ครูสายงานการสอน
คำร้องขอย้ายครู
คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
แบบยินยอมให้ถ่ายสำเนา ก.พ.7
แบบขออนุญาตไปสอบแข่งขันฯ
แบบสมัครเข้ารับการพัฒนาระบบ
    e-Training

แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ
แบบขอมีบัตร
แบบขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินครูผู้ช่วย
แบบมอบหมายหน้าที่ราชการ
ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตประกอบวิชาชีพครู
     (กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)

เอกสารประกอบการจัดกรอบอัตรากำลังฯ
แบบขอหนังสือรับรอง

เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล ติดต่อสอบถาม ที่ E- MAIL - pertak1@hotmail.com และ pertak1@gmail.com
จัดทำโดย ทรงยศ ป้อมทองคำ นักทรัพยากรบุคคล สพป.ตาก เขต 1